Sipelgate söödatoos

Pakend: 2 x 10 g EAN 5907487103796

Lae suur pilt >Toote Ohutuskaart >

Sipelgate söödatoos

Kasutusvalmis söödatoos peibutusgeeliga. Sisaldab fiproniili. Sipelgaid meelitab ligi toosis olev magus geel. Sipelgad söövad toimeainet sisaldavat geeli ja viivad endaga kaasa pessa, et toita oma järglasi. Toimib kuni 1-3 kuud.

Kasutusotstarve: Sipelgate (Lasius niger e.mullamurelane e. must aiasipelgas (täiskasvanud, vastsed) tõrjeks. Kasutamine söödana sise- ja
välistingimustes. Sipelgate söödatoos on koheseks kasutamiseks sipelgate tõrjeks hoonetes ja nende ümbruses (majade ümber kõval pinnal nt. terrassid).

Koostis ja toimeaine: 0,05 g/kg Fiproniil, geel

OHTLIK MESILASTELE

 

Keskkonnateadlikule aednikule:

OHTLIK VEEORGANISMIDELE SEOSES PIKAAJALISE TOIMEGA.
VÄLTIDA TOOTE SATTUMIST VEEKOGUDESSE JA ÜMBRITSEVASSE KESKKONDA.
OHTLIK MESILASTELE.

Tutvuda hoolikalt enne kasutamist biotsiidi kasutusjuhendiga ja järgida kõiki juhiseid. Teavitada loa omanikku, kui toode pole tõhus.

Mitte kasutada imikutele, lastele, lemmikloomadele või muudele mitte-sihtloomadele ligipääsetavates kohtades, et võimalikult palju minimeerida mürgistusohtu. Rakendada rangeid hügieenimeetmeid: mitte süüa, juua ega suitsetada toote käitlemise ajal, pärast kasutamist pesta käed. Mitte avada ja kahjustada söödakarpe, isegi siis kui need on tühjad. Mitte kasutada söödakarpe otse toidu, loomasööda või jookide peal ja nende läheduses ega pindadel ja vahenditel, mis võivad toidu, sööda või jookidega otseselt kokku puutuda. Kasutada ainult kohtades, kus puudub märgumise või märjakssaamise oht, st kohtades, mis on kaitstud vihma, üleujutuste ja puhastusvee eest.

Keskkonnameetmed: Pakend, selle sisu ja muud jäätmed (surnud putukad) hävitada keskkonnale ohutul viisil nt. toimetades see sobivasse jäätmetekogumissüsteemi. Mitte lasta kasutamata toodet pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni (tualetti, valamusse … ). Töötlemiste vahel mitte puhastada söödakarpe veega.

Biotsiid sisaldab fiproniili, mis on ohtlik mesilastele ja teistele tolmeldajatele.

 

 

Kasutamine:

Kasutada kohe kui on märgata sipelgate tegevust. Eemalda katted neljal aval, mille kaudu sipelgad pääsevad toosi sisemuses oleva sööda juurde.

  • Siseruumides paigutada kõvale pinnale või sipelgate käigurajale. Üks kuni kaks söödatoosi 15 m² kohta.
  • Välistingimustes üks söödatoos pesa kohta. Paigutada ainult elamu ümber kõvale pinnale nt terrassile sipelgapesa või nende käiguraja juurde. Mitte kasutada rohkem kui kahte söödatoosi korraga ühes majapidamises. Kui kasutada kahte söödatoosi, siis tuleb asetada need erinevatesse kohtadesse.

Iga 28-päevase sipelgatõrje tsükli vahele tuleb jätta vähemalt 7 päeva.

Kasutusjuhend: Enne kasutamist tutvuda alati kasutusjuhendiga etiketil või infolehel ja
järgida kõiki kaasasolevaid juhiseid. Kui tõrje on ebaefektiivne, teavitada loa omanikku või maaletoojat. Pidada kinni kasutusmääradest. Mitte kasutada toodet imavatel pindadel. Kaitsta toodet otsese päikesevalguse ja kuumuse eest (nt mitte panna
seda radiaatori alla). Tõrje tõhususe optimeerimiseks pidada kinni headest hügieenitavadest: eemaldada või takistada juurdepääs kõigile toiduallikatele. Mürksööt peab olema peamine sipelgatele kättesaadav toiduallikas. Kontrollida söödakarpe kord nädalas. Tõrje lõppedes kõik söödakarbid kõrvaldamiseks kokku koguda. Kui sipelgad ei kao hoolimata kasutusjuhiste järgimisest, pöörduda abi saamiseks kahjuritõrjuja poole. Vältida toodete pidevat kasutamist.

Substral soovitab

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Koostis:

Toimeaine ja sisaldus: 0,05 g/kg Fiproniil, geel

Hoidmine ja säilitamine:

Hoida jahedas ja kuivas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte tarvitada toiduks.  Vältida sattumist keskkonda. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata talle etiketti). Silma sattumisel loputa silmad puhta voolava veega. Vältida nahale sattumist. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja vahendiga kokku puutunud kohad korralikult vee ja seebiga puhtaks. Mitte kasutada jõe või järve vahetus läheduses (5–10 m kaldast). Pakend, selle sisu ja muud jäätmed (surnud putukad) hävitada keskkonnale ohutul viisil nt. toimetades see sobivasse jäätmetekogumissüsteemi. Kasutada üksnes juhendi kohaselt. Väär kasutamine võib kahjustada tervist. VASTUMÜRK: PUUDUB, RAKENDADA SÜMPTOMAATILIST JA ABISTAVAT RAVI. Olukordades, kus on nõutav või vajalik rakendada teistsugust meditsiiniabi kui on märgitud eespool nimetatud ettevaatusabinõudes, pöörduda lähimasse esmaabikeskusesse.
Kasutusaeg: min.2 aastat normaalsetel hoiutingimustel. Valmistusaeg / partii number : vt. pakendilt.