Sipelgate tõrjevahend

Pakend: 100 g EAN 5907487102423

Lae suur pilt >Toote Ohutuskaart >

Sipelgate tõrjevahend

Kiire ja tõhus, pikatoimelise järelmõjuga granuleeritud pulber puistamiseks ja vesilahuse valmistamiseks. Kasutamiseks majas,aias, terassidel ja teedel. Sipelgad kaovad nelja tunni pärast, pesad hävivad kolme päeva jooksul pärast kasutamist. Hävitab kuni 10 pesa.

Kasutamine:

Vesilahus: 100 g / 5 l vett – 0,5 l lahust pesa kohta.
Puistamine: nähtava kihina pessa või rajale, umbes 10 g pesa kohta.
Vajadusel võib kasutada korduvalt. Sipelgatõrjevahend lahustub hästi vees.
Sega lahus korralikult läbi. Pärast kasutamist pese kastekann või prits veega ja vala selle sisu töödeldavale pinnale. Mitte valada vahendit ja selle jääke veekogusse ega kanalisatsiooni. Kibe maitse väldib vahendi allaneelamist laste ja lemmikloomade poolt.

Substral soovitab

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Koostis:

Toimeaine ja selle sisaldus: 0,2 g/kg Fiproniili, tolmuvabad graanulid

Hoidmine ja säilitamine:

Hoida jahedas ja kuivas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte tarvitada toiduks. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata talle etiketti). Silma sattumisel loputa silmad puhta voolava veega. Vältida nahale sattumist. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja vahendiga kokku puutunud kohad korralikult vee ja seebiga puhtaks. Pindadel, kus vahendit kasutati, ei tohi käia vahetult pärast vahendi kasutamist. Mitte kasutada jõe või järve vahetus läheduses (5–10 m kaldast). Täielikult tühjendatud pakendid visata prügikonteinerisse. Kasutada üksnes juhendi kohaselt. Väär kasutamine võib kahjustada tervist.
VASTUMÜRK: PUUDUB, RAKENDADA SÜMPTOMAATILIST JA ABISTAVAT RAVI. Olukordades, kus on nõutav või vajalik rakendada teistsugust meditsiiniabi kui on märgitud eespool nimetatud ettevaatusabinõudes, pöörduda lähimasse esmaabikeskusesse.
Kasutusaeg: 5 aastat Valmistamiskuupäev / partii number : vt. pakendilt.